Kontakt

DOLNOŚLĄSKIE
WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE we WROCŁAWIU
ODDZIAŁ POWIATOWY w LEGNICY
NIP         691 228 14 63
REGON  391073013
KRS        0000220838
KONTO BNP PARIBAS  48 1750 0012 0000 0000 2277 8331
BIURO
ul. Słoneczna 3A
59-216 KUNICE
tel. 608 620 676
mail:  biuro@woprlegnica.pl
www: woprlegnica.pl
KORESPONDENCJA
DOLNOŚLĄSKIE WOPR  we  WROCŁAWIU
ODDZIAŁ POWIATOWY w LEGNICY
ul. Słoneczna 3A
59-216 KUNICE
OŚRODEK  SZKOLENIOWO – WYPOCZYNKOWY
ul. Słoneczna 3a
59-216 KUNICE
tel. 608 620 676