02 lis 2022
Listopad 2, 2022

WYBORY KADENCJA 2023-2028

Zebranie przedwyborcze w celu wyboru delegatów na V Zjazd WOPR we Wrocławiu– Oddziału Powiatowego w Legnicy odbędzie się w dniu 20 listopada 2022 roku/niedziela/ o godzinie 13.00, na Ośrodku Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu– Oddziału Powiatowego w Legnicy, przy ul. Słonecznej 3A w Kunicach z spośród uprawnionych członków Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu– Oddziału Powiatowego w Legnicy.