Władze

 NOWE WŁADZE WOPR LEGNICA  –  KADENCJA  2018 – 2023
Dnia 26 listopada 2017 roku odbył się IV ZJAZD Dolnośląskiego WOPR we Wrocławiu – Oddział Powiatowy w LEGNICY, podczas którego wybrano nowe władze Stowarzyszenia.
Zarząd Oddziału Powiatowego WOPR w Legnicy:
                                                                Prezes  –                 Roman Chołys
                                                               Wiceprezes  –           Henryk Grotowski
                                                               Upoważniony Członek Zarządu  –   Sebastian Maliński
                                                               Upoważniony Członek Zarządu  –   Bogusław Pietruszewski
W dniu 18 marca 2018r., podczas ZJAZDU NADZWYCZAJNEGO  powołano nowych członków Zarządu WOPR Legnica:                                                                        Członek Zarządu  –   Tomasz Bekas
                                                                  Członek Zarządu  –  Jarosław Frunze
                                                                  Członek Zarządu  – Wiesław Jarmoliński
Komisja Rewizyjna Oddziału Powiatowego WOPR w Legnicy:
                                                                Przewodniczący –  Marek Szaynowski
                                                                Zastępca  –            Marek Czarkowski
                                                                Sekretarz  –           Roman Pogorzelski
Komisja Dyscyplinarna Oddziału Powiatowego WOPR w Legnicy:
                                                                Przewodniczący  –  Karolina Gorczyk
                                                                Sekretarz  –             Anna Kulesz
                                                                Członek  –                Marek Ślis
ZARZĄD WOPR LEGNICA  –  KADENCJA  2013 – 2018
PREZES –  Roman CHOŁYS
VICE PREZES –  Krzysztof WOLAK
CZŁONEK – Tomasz BEKAS
CZŁONEK – Henryk GROTOWSKI
CZŁONEK – Bogusław PIETRUSZEWSKI

IMG_9307

KOMISJA REWIZYJNA
PRZEWODNICZĄCY - Jacek KIEŁB
ZASTĘPCA – Radosław MELNYK
CZŁONEK - Marek CZARKOWSKI
KOMISJA DYSCYPLINARNA
PRZEWODNICZĄCY - Marek SZAYNOWSKI
SEKRETARZ - Anna KULESZ
CZŁONEK - Jarosław FRUNZE