15 maj 2014
15 maja, 2014

NOWY NABYTEK LEGNICKIEGO WOPR

Dzięki staraniom władz Legnickiego WOPR udało się pozyskać środki finansowe na zakup samochodu transportowego
                               RENAULT TRAFIC Passenger                     P4074187
Samochód przeznaczony będzie do działań ratowniczych Legnickiej Grupy Interwencyjnej oraz do przewożenia specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego   w akcjach ratunkowych.