23 gru 2014
23 grudnia, 2014

NOWE WŁADZE ZG WOPR

logo1

W dniu 22 listopada 2014 roku o godzinie 12.00 rozpoczął obrady Nadzwyczajny Zjazd Krajowy WOPR, zwołany przez Kuratora WOPR. Celem Zjazdu był – zgodnie z postanowieniem Sądu – wybór Prezesa WOPR i Zarządu Głównego. Na Zjazd przybyło 83 Delegatów reprezentujących wszystkie jednostki wojewódzkie. Pierwszy raz w historii WOPR podczas Zjazdu toczyła się otwarta i ożywiona dyskusja czego wyrazem było czterokrotne głosowanie nad składem Zarządu. W głosowaniu tajnym na Prezesa WOPR został wybrany kol. Sławomir Gicewicz, a do Zarządu Głównego finalnie zostali wybrani Koledzy: Krzysztof Skrzyniarz – Wiceprezes, Dariusz Krawiec, Andrzej Reucki, Sebastian Tumiłowicz, Andrzej Jankowski, Aleksander Maćkowski, Daniel Korzeń, Paweł Błasiak – Wiceprezes, Piotr Synowiec – Wiceprezes, Mariusz Krzywiński, Robert Dworak, Grzegorz Ślaziński, Marek Koperski, Henryk Bigos, Wiktor Zajączkowski, Mariusz Konarski, Andrzej Drabik, Waldemar Rams, Zbigniew Rister i Adam Iwanowski. Po zamknięciu obrad Zjazdu Krajowego przez Przewodniczącego Zjazdu Wojtka Tomalaka odbyło się pierwsze posiedzenie nowo wybranego Zarządu Głównego.

W dniu 22 grudnia 2014 roku Krajowy Rejestr Sądowy zarejestrował nowy Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego właściwą strona internetową WOPR jest www.zgwopr.pl

W skład Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego wchodzą jednostki wojewódzkie WOPR  wpisane w KRS ZG WOPR 0000050111