kuniceOFERTA PRACY DLA RATOWNIKÓW WODNYCH – JEZIORO KUNICKIE
Dolnośląskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe we Wrocławiu ODDZIAŁ POWIATOWY w LEGNICY
ogłasza nabór  RATOWNIKÓW WODNYCH do pracy na kąpieliska strzeżone nad Jeziorem Kunickim
na sezon letni 2016 (1 lipiec – 31 sierpień).
Oferujemy atrakcyjne warunki pracy ( dodatkowo ciepły  posiłek)                                                  
Zainteresowanych prosimy o kontakt z PREZESEM WOPR LEGNICA – 
 Pan Roman CHOŁYS tel. 608 620 676  lub o przesłanie aplikacji na adres  biuro@woprlegnica.pl
SERDECZNE ZAPRASZAMY