15 mar 2015
15 marca, 2015

KURS KPP

W kwietniu rozpoczyna się KURS  KWALIFIKOWANEJ  PIERWSZEJ  POMOCY
     oraz KURS RECERTYFIKACYJNY dla RATOWNIKÓW WODNYCH
EGZAMIN PRZEPROWADZONY BĘDZIE OSTATNIEGO DNIA KURSU
MIEJSCE KURSU – OŚRODEK SZKOLENIOWY WOPR w KUNICACH

 

KURS  KWALIFIKOWANEJ  PIERWSZEJ  POMOCY  (2 części)                              RECERTYFIKACJA  KPP  dla RATOWNIKÓW WODNYCH (2 dni)
CZĘŚĆ I         24– 26   kwietnia 2015r. (piątek – niedziela)                                                     2 – 3  maja 2015r. (piątek – niedziela)
– PIĄTEK –  godz.15 – 20                                                                                        – SOBOTA  2 maja 2015r.  godz. 9–17
– SOBOTA – NIEDZIELA   godz. 9 – 17                                                               – NIEDZIELA  3 maja 2015r.  godz. 9–17
CZĘŚĆ II          1 – 3  maja 2015r. (piątek – niedziela)                                                          KOSZT – 200 zł
– PIĄTEK –  godz.15 – 20
– SOBOTA  – NIEDZIELA  godz. 9 – 17
       KOSZT – 600 zł
ZAPRASZAMY !!!