18 kw. 2017
18 kwietnia, 2017

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW SZKOLENIA RW 2017

W dniach 1-2 maja 2017r. (poniedziałek-wtorek) w godz. 10.00 – 18.00                                                                                                                                        wykłady i zajęcia praktyczne na OŚRODKU SZKOLENIOWYM WOPR LEGNICA w Kunicach
Obecność obowiązkowa!
Jednocześnie przypominamy, że zajęcia na pływalni odbywają się wg ustalonego planu.