Dobiegły końca szkolenia RATOWNIKÓW WODNYCH. W sobotę, 10 czerwca na bazie WOPR w Kunicach odbyło się uroczyste zakończenie sezonu szkoleniowego. egz RW 2017 (25)
Kursanci z Legnicy, Brzegu Dolnego, Środy Śląskiej, Lubina i Bolesławca zaliczyli pomyślnie wszystkie próby, zarówno na pływalni krytej, jak i na wodach otwartych i zdali egzamin państwowy na stopień RATOWNIKA WODNEGO.
egz RW 2017 (23)Ratownictwo to nie tylko słońce i plaża – przekonali się o tym zdający egzamin – pogoda nie dopisała podczas egzaminu – wiał wiatr i padał deszcz. Mimo niesprzyjających warunków pogodowych wszyscy z powodzeniem zdali egzamin.
Szkolenie ukończyli również uczestnicy kursu MŁODSZEGO RATOWNIKA WODNEGO.egz RW 2017 (1)
Po zakończeniu części egzaminacyjnej odbyło się wręczenie strojów ratowniczych, a najbardziej aktywnym wręczono wyróżnienia.
egz RW 2017 (2)
Młodzi adepci ratownictwa złożyli przysięgę, zgodnie z którą będą nieść pomoc poszkodowanym przebywającym nad wodą i nie tylko nad wodą – RATOWNICTWO TO PASJA – NIESIENIE POMOCY WSZYSTKIM BĘDĄCYM W SYTUACJI ZAGROŻENIA ZDROWIA I ŻYCIA. egz RW 2017 (20)
egz RW 2017 (26)
 Na zakończenie – tradycyjnie nowi ratownicy podziękowali swoim Instruktorom i wrzucili ich do wody.